NÁKUPNÍ ŘÁD » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.YELLOWHORSE.CZ.

Prodávající:
Provozovatel internetového obchodu WWW.YELLOWHORSE.CZ (další údaje o společnosti najdete na stránce "Kontakty").


Kupující:
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.


CENA ZBOŽÍ:
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

PROSTŘEDKY KOMUNIKACE:
Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména e-mail, telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

OBJEDNÁVKA:
Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu WWW.YELLOWHORSE.CZ jsou závazné. Objednávku lze uskutečnit i bez registrace e-mailem viz. KONTAKTY s jasným označením"závazná objednávka-yellowhorse.cz" . Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce) a tím se považuje objednávka za vyřízenou. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku dobírkou, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do stavu "vyřizuje se" od objednání. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, způsobem a úhradou dopravy. Vyplněním registračního formuláře, závazné objednávky v internetovém obchodu či mailem bez registrace dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů a evidenci jeho objednávek. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoli až do momentu jejího vyřízení z důvodu, kdy již zboží není možné pro Kupujícího obstarat pro ukončení výroby, dodávek či nedostupnosti výrobku.

DODÁNÍ ZBOŽÍ:
Jestliže je zboží označeno termínem dodání "skladem" znamená to, že zboží je připraveno k okamžitému vyskladnění nebo k vyzvednutí přímo v naší prodejně tedy nikoliv pouze na skladě dodavatele. Může nastat situace, kdy je zboží již rezervováno pro jiného zákazníka nebo nebyl stav skladu aktualizován a tedy neodpovídá skutečnosti. Proto je informace o skladových zásobách uvedených v našem obchodě pouze orientační. Zboží, které není momentálně skladem, po ověření u dodavatele, expedujeme do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Doručeno bude na adresu uvedenou v objednávce (dodací adresa). O odeslání je zákazník informován e-mailem. Doručení zásilky proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby České pošty. V případě osobního odběru zboží v prodejně je nutná předchozí internetová objednávka a zboží lze zaplatit převodem nebo hotově.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT:
Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce, na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající zveřejní na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27.5.2010.

 

www.fair-cod.cz - obchod zabezpečen proti nekorektním zákazníkům